Un control horari efectiu

Control de Presència

Assessorament integral per la seva empresa

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2018 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles


Davant l'obligació per part de les empreses de mantenir un registre de la jornada laboral dels seus treballadors cal que duguin a terme la implantació d'un sistema de control horari en els seus centres de treball, tant per al control del temps de treball dels treballadors a temps complet com per als de temps parcial

Sistemes biomètrics de control de presència mitjançant targetes RFID, empremta dactilar, contrasenya i reconeixement facial

Les solucions de control de presència Anviz li proporcionen una sèrie d'eines per software i hardware per a la gestió d'horaris, hores extres, absentisme i la planificació de recursos humans.

Un equip de professionals li aconsellarà sobre els diversos terminals que millor s'adaptin a la seva estructura de personal i necessitats horàries així com la formació necessària perquè li pugui treure el màxim profit.


Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2018 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles