Li facilitem les seves necessitats fiscals

Assessoria Fiscal

Assessorament fiscal per la seva empresa

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2022 2023 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles


Realitzem un estudi i planificació de la seva gestió tributària, assessorant-li el sistema més avantatjós per a la seva empresa, física o jurídica, oferint-li les solucions en l'àmbit fiscal que més li convinguin en compliment de les seves obligacions tributàries

 • Constitució de societats mercantils SL i SA
 • Ampliacions de capital i dividends
 • Elaboració i presentació Impost de Societats
 • Retencions i ingressos a compte trimestrals i anual

 • Confecció impostos periòdics i anuals IVA i IRPF
 • Liquidacions i dissolucions de societats
 • Operacions amb grups de societats
 • Tramitació de requeriments i certificats

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2022 2023 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles

 • Recursos administratius i al·legacions
 • Ajornaments de deutes
 • Elaboració de les declaracions informatives

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2022 2023 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles

 • Tramitació d'ajornaments d'impostos
 • Impagats i situacions concursals
 • Comprovacions tributàries i de deute

Alta, modificació i baixa en l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Declaracions trimestrals o anuals d'operacions intracomunitàries

Capitalització del pagament únic de la seva prestació de l'atur

Operacions vinculades a les societats limitades i anònimes

Elaboració de liquidacions d'impostos trimestrals i anuals

Assessorament sobre deduccions i altres incentius fiscals

Assessorament i assistència davant l'inspecció d'Hisenda

Tributació amb Estimació Directa, Simplificada o Mòduls


 • Declaració de la Renda 2022 2023
 • Desgravacions i avantatges fiscals
 • Impostos locals
 • Impost de Successions i donacions
 • Declaració d'Impostos Especials
 • Altres impostos
 • Impost de Patrimoni

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2022 2023 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles

Assessoria Colsan SLP

Els serveis que li oferim abasten diversos àmbits com l'assessorament i gestió en les àrees fiscal, laboral, comptable, legal, mercantil, constitució de societats, gestió i tramitació de documents públics i privats, declaració de la renda 2022 2023, disseny gràfic empresarial, informàtica i disseny de pàgines web

location_on  C/ Santa Helena nº 1 1-2
      43202 Reus
phone  +34 977 314 711
alternate_email  info@assessoriacolsan.com