Política de Privacitat RGPD

Assessorament integral per la seva empresa

DADES RELATIVES AL RESPONSABLE

Responsable Tractament
Empresa: ASSESSORIA COLSAN SLP - B55713952
Direcció: C / SANTA HELENA, 1, 1, 2 - (43202) REUS
Contacte: ECOLILLA@ELISEUCOLILLA.COM - 977.314.711

FINALITATS

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en ASSESSORIA COLSAN SLP tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

· Cobrament de quotes pertinents
· Compra / venda de material
· Comunicació mitjançant xats, amb el Responsable i altres Afectats
· Control i vigilància d'accés a llocs
· Coordinació d'activitats empresarials
· Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
· Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
· Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
· Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
· Enregistrament i / o observació de zones d'accés públic
· Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar unes correctes mesures de seguretat i tractament adequats al RGPD de la pròpia plataforma
· Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
· Prestar-los un servei
· Realització de la declaració de la renda i altres treballs derivats d'activitats assessores / gestores.
· Realitzar comandes
· Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès inclosos en el currículum
· Recepció de la prestació d'un servei
· Seguretat de l'entitat.
· Tramitació d'alta / baixa d'una asseguradora, tramitació d'historial mèdic per a possibles tractaments per part de metges especialitzats
· Tramitació d'altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
· Tramitació de pressupostos
· Tramitació de subvencions públiques
· Vigilància d'instal·lacions de l'entitat

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

· Consentiment inequívoc
· Execució d'un contracte
· Interès legítim per part del responsable del tractament
· Per interès públic
· Protegir l'interès vital d'un afectat

DESTINATARIS

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

· Administració tributària
· Agència de Seguretat
· Bancs i entitats financeres
· Bufet d'advocats
· Encarregats de destrucció de documentació
· Entitats asseguradores
· Entitats de Consultoria / Auditoria
· Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
· Gestoria / Assessoria
· Seguretat social
· Servei de Prevenció de Riscos Laborals
· Terceres persones

DRETS

Té dret a obtenir confirmació sobre si en ASSESSORIA COLSAN SLP estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret de oposició al tractament de les seves dades. ASSESSORIA COLSAN SLP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Per exercir el seu dret d' Accés feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
Per exercir el seu dret d' Oposició feu clic aquí
Per exercir el seu dret d' Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C / SANTA HELENA, 1, 1, 2 - (43202) REUS adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

POLÍTICA DE COOKIES

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.Assessoria Colsan SLP

Els serveis que li oferim abasten diversos àmbits com l'assessorament i gestió en les àrees fiscal, laboral, comptable, legal, mercantil, constitució de societats, gestió i tramitació de documents públics i privats, declaració de la renda 2022 2023, disseny gràfic empresarial, informàtica i disseny de pàgines web

location_on  C/ Santa Helena nº 1 1-2
      43202 Reus
phone  +34 977 314 711
alternate_email  info@assessoriacolsan.com