Asseguri un correcte compliment normatiu

Reglament General de Protecció de Dades RGPD

Assessorament integral per la seva empresa

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles


La finalitat dels nostres serveis d'adequació i assessorament en la implantació a la norma de protecció de dades, és facilitar tots els tràmits, informació, a més de tota la documentació necessària per a que la seva empresa o negoci compleixi amb el RGPD

Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és el reglament europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades


Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles

Va entrar en vigor el 25 de maig de 2016 i va ser d'aplicació el 25 de maig de 2018, dos anys durant els quals les empreses, les organitzacions, els organismes i les institucions han hagut d'anar adaptant per al seu compliment


Aquest reglament requereix que les organitzacions analitzin quines dades tracten, amb quines finalitats ho fan i quin tipus d'operacions de tractament duen a terme

DOCUMENTACIÓ DE LA NORMATIVA A ELABORAR


  • Anàlisi de riscos
  • Avaluació d'Impacte
  • Contractes per encarregats del tractament
  • Contractes per prestadors de serveis
  • Usuaris autoritzats
  • Consentiments inequívocs
  • Exercici de drets per a interessats
  • Llistat de fallides de seguretat
  • Acta de nomenament del delegat


Assessoria Colsan SLP en Reus, Tarragona, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable - Graduat Social - Assegurances - Comptabilitat - Disseny de Pàgines Web - Declaració de la Renda 2019 - Comerç Exterior Internacional - Altes i Baixes treballadors, autònoms i professionals - RGPD Protecció de Dades - Control de Presència - Canvi Nom Vehícles